0
منو دسترسی
کمیته بازدید

صفحه کمیته بازدید

كمیته بازدیدها یكی از كمیته‌های كانون می‌باشد كه از سال  1375 تشكیل شده و در طول دوران فعالیت خود به منظور آشنایی اعضای كانون با پروژه‌های صنعتی، عمرانی، كارخانجات و نهادها و موسسات تولیدی، پژوهش، به طور متوسط درهر ماه یك برنامه بازدید از مراكز اخیر‌الذكر را ترتیب داده است.

در برنامه‌های بازدید اعضای كانون با توجه به علاقه‌مندی خود در برنامه‌ها ثبت نام می‌نمایند و بر اساس ظرفیت برنامه از نظر تعداد، زمان و مكان مورد بازدید توسط كمیته بازدیدها منتخب می‌شوند.

هماهنگی برنامه‌ها در هر برنامه خاص بعهده سرپرست برنامه می‌باشد كه مستقیماً زیر نظر كمیته بازدیدها فعالیت می‌كند.

اعضای كمیته بازدیدها متشكل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای كمیته به منظور سازماندهی فعالیت خود، از بین خود اعضا یك رئیس و یك نایب رئیس انتخاب می‌نمایند.

0%