}
پنج شنبه ، 2 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کلاس مثنوی‌خوانی

کلاس مثنوی‌خوانی کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران حدود سه سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است. این کلاس‌ها در هر جلسه بخشی از اشعار مثنوی را به بحث و گفتگو گذاشته و تاکنون تا اواخر دفتر دوم مثنوی مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است.

با توجه به اینکه درست خواندن هر مطلب اولین گام برای درک صحیح مفاهیم آن مطلب می‌باشد، لذا در ابتدای هر جلسه فایل صوتی مربوط به همان جلسه پخش می‌شود. فایل‌های صوتی مورد استفاده از انتشارات نور قم که توسط افراد با تجربه خوانده شده، می‌باشد. سپس همان بخش مجددا توسط حاضرین در کلاس خوانده می‌شود و در این مرحله تلفظ صحیح کلمات نامانوس و روخوانی درست مدنظر می‌باشد.

در ادامه جلسه بررسی و تفسیر اشعار خوانده شده شروع می‌گردد. اینکار به صورت گروهی و بر مبنای خرد جمعی انجام می‌گیرد و افراد حاضر در کلاس برداشت‌ها و نظریات خود را در مورد اشعار و مطالب مورد بحث ارائه می‌دهند . زمان بحث در هر مورد با توجه به محدودیت زمانی جلسه تعیین می‌شود البته در مواردی که اشعار پیچیدگی دارد و درک مفاهیم آن دشوار است زمان بیشتری برای موشکافی و بحث اختصاص داده می‌شود و حتی مقالاتی توسط افراد ارائه می‌شود که تا حد امکان درک مطلب برای همگان امکانپذیر گردد.

نکته گفتنی اینست که اگر چه دیدگاه‌های مختلف در کلاس بیان می‌گردد و روی آن بحث و تبادل نظر انجام می‌گیرد ولی منظور از این امر درک بهتر مفاهیم و نگریستن به موضوع از زوایای گوناگون می‌باشد وگرنه اجباری برای رسیدن به یک نظریه واحد وجود ندارد و بدیهی است که افراد برداشت‌های خود را از مطالب ارائه شده خواهند داشت.

سرپرستی این کلاس در آغاز بر عهده مهندس احمد حاجی‌سلیمی (معدن 57) بود و از سال 1392 تاکنون مهندس عبدالرسول هادی‌زاده (مکانیک 53) سرپرستی این کلاس‌ها را بر عهده دارد.

کلاس‌های مثنوی‌خوانی کانون هر هفته روزهای سه‌شنبه ساعت: 17:00 شروع و به مدت یک ساعت  و نیم ادامه دارد و شرکت در کلاس نیز برای همگان آزاد می‌باشد.

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane