}
دو شنبه ، 27 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

 

 

دور اول کمیته تخصصی مهندس متالورژی و مواد

 

 

گزارش فعالیت های ماهانه کمیته ها به شورایعالی - 1397

 خردادماه  اردیبهشت ماه
 فروردین ماه
 شهریورماه  مردادماه  تیرماه
 آذرماه  آبان ماه
 مهرماه
 اسفندماه  بهمن ماه
 دی ماه


 

كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس زهره اکبری

عضو اصلی کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: zohreh.akbari@ut.ac.ir
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد دکتر سیدعلی سیدابراهیمی

رئیس کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

 

پست الكترونيكي: saseyyed@ut.ac.ir
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد دکتر امیرحسین پاک سرشت

نائب رییس کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

 

پست الكترونيكي: amirh_pak@yahoo.com
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد دکتر مهدی ملکان

دبیرکمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: mmalekan@ut.ac.ir
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس حسین حاجی بهرامی

عضو اصلی کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: keyvanbahrami@yahoo.com
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس حسین عباسی

عضو اصلی کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: hosseinabbasi07@yahoo.com
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس سامان لاجوردی

عضو اصلی کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

 

پست الكترونيكي: saman.76@hotmail.com
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس کیانوش اکبری‌پور

عضو علی البدل کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: k_Akbaripour@yahoo.com
كليك كنيد تا به سايت شركت برويد مهندس علی اصغر گواهی

عضو علی‌البدل کمیته تخصصی مهندسی متالورژی

پست الكترونيكي: 
  
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane