}
يك شنبه ، 6 خـــرداد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
Enter Title Minimize

 

شورایعالی:

1. مهندس بیژن نامدار زنگنه

2. دکتر عباس احمد آخوندی

3. مهندس روزبه صالح آبادی

4. دکتر محمود کمره ای

5. مهندس محمد عطاردیان

6. مهندس حبیب الله بیطرف

7. مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای

8. دکتر پرویز جبه دار مارالانی

9. مهندس عباس موسوی رهپیما

10. خانم مهندس فاطمه توانایی

11.مهندس محمدحسین طالب پور

12. مهندس علیرضا عالم زاده

13.مهندس میرعلیرضا مهنا

14. مهندس امیراسماعیل حسنپور

15.مهندس محمدرضا انصاری

16. مهندس حسین شهابی

17.مهندس عباس غفاری

18. دکتر بهروز گتمیری

19. دکتر اورنگ فرزانه

20.مهندس محمدرضا قزل عاشقی

21. مهندس اسماعیل مسگرپور

22.دکتر گلناز جوزانی کهن

23.مهندس علیقلی فرداد

24.دکتر محمد شکرچی زاده

25. مهندس نادر نادری

      

اعضای علی البدل  شورا:
1-مهندس محمدحسین فتاپور
2.مهندس حمید مسگرپور

3.مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی
4.مهندس شهزاد علیزاده
5.مهندس هرمز ناصرنیا

هیات مدیره:

1.مهندس روزبه صالح ابادی(دبیر)

2.دکتر اورنگ فرزانه (رئیس هیات مدیره)

3.مهندس محمدرضا کمره ای(نائب رئیس )

4.مهندس علیرضا عالم زاده(خزانه دار)

5.مهندس امیراسماعیل حسنپور اصطهباناتی (منشی)

6.مهندس میرعلیرضا مهنا (عضواصلی)

7.مهندس اسماعیل مسگرپور(عضو اصلی)

8.دکتر بهروز گتمیری (عضو اصلی )

9.مهندس هرمز ناصرنیا(عضو علی البدل)

 

هیات بازرسان:

مهندس سیدعلی میرپور

مهندس امیرحسین نیکخواه

مهندس امین سلمان زاده زنوز

مهندس امیر قناعی میاندواب(عضو علی البدل)

 

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane