}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
Enter Title Minimize

 

شورایعالی:

1. دکتر پرویز جبه دار مارالانی

2.مهندس محمد عطاردیان

3.دکتر محمود کمره ای

4.مهندس فاطمه توانایی

5.مهندس بیژن نامدار زنگنه

6.دکتر عباس احمد آخوندی

7.مهندس روزبه صالح آبادی

8.مهندس محمد حسین طالب پور

9.مهندس حبیب الله بیطرف

10.مهندس حسین شهابی

11.مهندس محمدرضا انصاری

12.مهندس عباس موسوی رهپیما

13.دکتر اورنگ فرزانه

14.مهندس اسماعیل حسن پور

15.مهندس میرعلیرضا مهنا

16.مهندس محمدرضا محمدابادی کمره ای

17.مهندس محمدرضا قزل عاشقی

18.دکتر محمد شکرچی زاده

19.مهندس علیقلی فرداد

20.مهندس علیرضا عالم زاده

21.مهندس اسمایل مسگرپور

22.مهندس عباس غفاری

23.مهندس نادر نادری

24.دکتر بهروز گتمیری

25.دکتر گلناز جوزانی کهن

      

اعضای علی البدل  شورا:
1-مهندس محمدحسین فتاپور

2.مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی

3.مهندس شهزاد علیزاده

4.مهندس هرمز ناصرنیا

5.مهندس حمید مسگرپور طوسی

هیات مدیره:

1.دکتر اورنگ فرزانه

2.مهندس روزبه صالح آبادی

3.مهندس علیرضا عالم زاده

4.مهندس اسماعیل مسگرپور

5.مهندس امیراسماعیل حسن پور

6.مهندس میرعلیرضا مهنا

7.مهندس محمدرضا کمره ای

8.مهندس هرمز ناصرنیا

9.دکتر بهروز گتمیری

 

هیات بازرسان:


 1.مهندس امین سلمان زاده

2.مهندس علی میرپور

3.مهندس امیرحسین نیکخواه

4.مهندس امیر قناعی

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane