}
شنبه ، 1 ارديبهشت ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شرکت مهندسین مشاور ناموران در نظر دارد بمنظور انجام پروژه های در اختیار و پیش رو، توان نیروی انسانی خود را با بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دیگر به عنوان همراهان بلند مدت گسترش دهد.

لذا بدین وسیله از شرکتهایی که دارای توانایی ارائه خدمات در بخشهای مختلف مهندسی پروژه های صنایع نفت و گاز و همچنین معادن و فلزات هستند، درخواست می شود تا در صورت تمایل با مراجعه به سایت ناموران به آدرس www.namvaran.ir/outsourcing.html

مشخصات شرکت خود شامل سوابق پروژه های انجام شده، محدوده کار و بخشهای مهندسی فعال را در فرم تهیه شده به این منظور تکمیل و ارسال نمایند.


دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane