0
منو دسترسی
1398/02/23 در ساعت 15:00:00

ضیافت افطار در گردهمایی اردیبهشت ماه کانون

گردهمایی اردیبهشت ماه کانون به ضیافت افطار و نوبت اول مجمع عمومی اختصاص داشت. این ضیافت چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 در خانه جدید کانون برگزار شد.

ضیافت افطار در گردهمایی اردیبهشت ماه کانون

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

گردهمایی اردیبهشت ماه کانون به ضیافت افطار در خانه جدید کانون اختصاص داشت. در این ضیافت که چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 برگزار شد، برخی از اعضای کانون در کنار اعضای هیات مدیره، رییس هیات مدیره، دبیر، اعضای شورای عالی و برخی از یاران و یاریگران کانون افطار را صرف کردند. دکتر عباس احمدآخوندی، دکتر محمود کمره‌ای، آقای قلم‌چی از جمله مهمانان این ضیافت بودند که در کنار این مهمانی از بخش‌های مختلف و روند تکمیل خانه کانون بازدید کردند. این گردهمایی همچنین به نوبت اول مجمع عمومی اختصاص داشت که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد.

کانون (تعداد) گردهمایی ماهانه (تعداد)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%