0
منو دسترسی
1397/10/17 در ساعت 13:00:00

جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

چهارمین جلسه مشترک کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی با مهندس علیزاده به نمایندگی کانون یکشنبه دوم دی ماه در دفتر این شورا برگزار شد.

جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

چهارمین جلسه مشترک کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی با مهندس علیزاده به نمایندگی کانون یکشنبه دوم دی ماه در دفتر این شورا برگزار شد. این جلسه نیز به بررسی پیشنهادهای کانون فنی روی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده 34 احکام دایمی برای ایجاد نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور، اختصاص داشت.

در این جلسه نمایندگان کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی ضمن قدردانی از پیشنهادهای کانون روند کاری این آیین‌نامه را توضیح داد. براساس این توضیحات این آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی دولت مسکوت مانده و این نمایندگان پیگیر فعال‌سازی دوباره آن هستند.

همچنین در این جلسه مقرر شد به دلیل نقش مثبت کانون در روند تدوین این پیش‌نویس، از نماینده کانون برای شرکت در جلسات کمیته نظام فنی اجرایی شورا تشکل‌ها دعوت به عمل آمده و این همکالری ادامه یابد.

در این جلسه علاوه بر نماینده کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، نمایندگانی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان حضور داشتند.

گزارش جلسات قبل را می‌توانید در لینک‌های مرتبط بخوانید.

 

سومین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

دومین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

نخستین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

کانون (تعداد) کمیته نظام فنی و اجرایی کشور (تعداد)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%