0
منو دسترسی
1398/08/25 در ساعت 15:45:00

دکتر اورنگ فرزانه به افتخار بازنشستگی نایل آمد

دکتر اورنگ فرزانه استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران، با حکم رییس دانشگاه تهران، به افتخار بازنشستگی نایل شد. شورای عمومی دانشکده مهندسی عمران نیز از ایشان تقدیر کرد.

دکتر اورنگ فرزانه به افتخار بازنشستگی نایل آمد

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده عمران:

دکتر اورنگ فرزانه استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران، با حکم رییس دانشگاه تهران، به افتخار بازنشستگی نایل شد.

در این حکم رییس دانشگاه تهران از خدمات ارزنده علمی كه طی سال‌های متمادی در راه بسط و اشاعه علم و دانش و تربیت دانشجویان متحمل شده‌اند، تشكر و قدردانی کرد.

همچنین شورای عمومی دانشکده مهندسی عمران از دکتر اورنگ فرزانه، به پاس یک عمر فعالیت ارزشمند و خدمات درخشان علمی و فنی ایشان به دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران و جامعه مهندسی کشور تقدیر کرد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%