0
منو دسترسی
1398/09/10 در ساعت 18:45:00

دعوت از اعضا برای معرفی مهندس برجسته

از اعضای گرامی کانون تقاضا می شود، شاخص های خود یا فارغ التحصیل دیگری را چنانچه واجد شرایط تشخیص می دهند، با ارایه رزومه کامل حداکثر تا تاریخ سوم دی ماه پیشنهاد خود را به دبیرخانه کانون ارایه کنند.

دعوت از اعضا برای معرفی مهندس برجسته

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

قدردانی از مهندسان برجسته فارغ التحصیل فنی که در سالیان دراز اشتغال خود با ارایه خدمات حرفه ای برجسته، بر جامعه مهندسی ایران اثرگذار بوده اند، از جمله برنامه هایی است که کانون در راستای اهداف خود از سال های قبل به آن پرداخته است.

به این منظور هر سال تعدادی معرفی و در کمیته انتخاب مهندس برجسته مورد بررسی قرار می گیرند.

شاخص هایی که توسط کمیته انتخاب مهندس برجسته مورد نظر قرار می گیرند طبق فرم پیوست است .

از اعضای گرامی کانون تقاضا می شود، شاخص های خود یا فارغ التحصیل دیگری را چنانچه واجد شرایط تشخیص می دهند، با ارایه رزومه کامل حداکثر تا تاریخ سوم دی ماه پیشنهاد خود را به دبیرخانه کانون ارایه کنند.

فرم پیوست را می توانید اینجا دریافت کنید.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%