منو دسترسی
0%
جشن سالگرد کانون

مراسم سالگرد کانون در سال 1398

مراسم سالگرد امسال کانون مهندسین دانشکده فنی دانشگاه تهران

در تاریخ 30 بهمن 1398 در سالن شهید چمران دانشکده فنی برگزار خواهد شد.