0
منو دسترسی
تاریخچه

در پاییز 1369پس از این كه گروههایی از فارغ‌التحصیلان سالهای مختلف دانشكده فنی در گردهمایی های ماهیانه خود به یكدیگر پیوستند، برای سومین بار پایه‌های تشكیل جامعه مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران پی‌ریزی شد.جامعه فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی برای نخستین بار در سال 1324 به ابتكار اساتید وقت این دانشكده فعالیت خود را تحت نام "جامعه فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی" آغاز كرد و  9 دوره تا سال 1332 بكار خود ادامه داد.این جامعه باردیگر به ابتكار گروهی دیگر از فارغ‌التحصیلان در سال 1358 تحت عنوان "كانون فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی دانشگاه تهران" به مدت كوتاهی فعالیت نمود ولی فعالیت آن به دلایل مختلف و شرایط ویژه سیاسی آن زمان متوقف ماند. در سال 1369 متعاقب تشكیل جلساتی با شركت گروهی از فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف، به اتفاق تصمیم‌گیری شد كه در جهت تأسیس (كانون) اقدام شود. بدین منظور گروهی به عنوان "گروه كار" از میان اعضای سالهای مختلف انتخاب شدند تا اساسنامه كانون را تهیه كرده، مقدمات تشكیل جلسه مجمع موسس را فراهم آورند.
بدین ترتیب (كانون) در روز یكم اسفند ماه 1369 موجودیت خود را با تشكیل مجمع مؤسس و تصویب اساسنامه اعلام كرد. با انتخاب اعضای نخستین دوره شورای عالی در جلسه مجمع مؤسس عملاً فعالیت‌های كانون آغاز شد. در اولین جلسه شورای عالی كه در تاریخ 22/1/1370 تشكیل شد، اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان انتخاب شدند. پس از تهیه و تصویب نمودار سازمانی كانون، كارهای اجرایی آن شروع شد. از اهم كارهای هیئت‌مدیره در شروع كار، شناسایی و جذب فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی بود كه بطور وسیع و همه جانبه‌ای انجام گردید.

 

در كنار هيئت‌مديره، اولين كميته كانون به‌نام (كميته ارتباطات) به عنوان بازوى اجرايى هيئت‌مديره تشكيل شد و آغاز بكار نمود. از جمله نخستين فعاليتهاى اين كميته مى‌توان به تدارك اجراى برنامه‌هاى هنرى و ورزشى، تدارك بازديدهاى علمى و فنى و همكارى با دانشكده فنى براى برگزارى جشن فارغ‌التحصيلى دانشكده اشاره نمود.

انتشار خبرنامه كانون از جمله فعاليت‌هاى مهم هيئت‌مديره دوره اول بود كه وظيفه مهم خبررسانى را به عهده دارد. اين خبر نامه بصورت ماهانه به تعداد 6500 نسخه تولید و توزیع می شود. فعاليت ديگر كميته انتشارات تهيه ، چاپ و توزيع سالنماى كانون مشتمل بر اسامى همه اعضاى كانون و نشانى و مشخصات حرفه‌اى گروهى از آنان مى باشد.

انعقاد توافق نامه همكارى با دانشكده فنى در سال 1371 زمينه همكارى بين كانون و دانشكده فنى را بوجود آورد. از جمله موارد همكارى كانون با دانشكده مى‌توان به اهداى جوايز از سوى كانون به دانش‌آموزان ممتاز پذيرفته شده در كنكور و نيز فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشكده، همكارى كانون در برگزارى جشن فارغ‌التحصيلى، تدارك محل كارآموزى تابستانى براى گروه‌هايى از دانشجويان جذب كمكهاى مردمى جهت تجهيز آزمايشگاهها و در مقابل استفاده از دفتر كانون در دانشكده، استفاده از آمفى تئاترها و امكان تكثير به قيمت تمام شده اشاره نمود.

از مهم‌ترين فعاليت‌هاى كانون خريد و تجهيز ساختمان (خانه كانون) به كمك اعضاى خود بود. اين اقدام در دى‌ماه 1371 آغاز شد و پس از اينكه وجوه لازم براى خريد و تجهيز آن جمع آورى شد در
 آبان‌ماه 1372 ساختمان كانون خريدارى شد و دفتر كانون بدانجا منتقل گرديد. تجهيز ساختمان به تدريج انجام شد و در روز بيست و سوم اسفند ماه 1372رسماً و با حضور اعضا افتتاح گرديد.

ازديگر اهداف رفاهى كانون ، تشكيل شركت تعاونى مسكن در دى‌ماه 1371 بود. اين شركت با داشتن نزديك به چهارصد نفر عضو هم‌اكنون طرحى را براى احداث مسكن حدود يكصدنفر از اعضا در دست اقدام دارد.

هیات مدیره و دبیر فعلی کانون فنی

هیات مدیره

 1. دکتر اورنگ فرزانه
 2. مهندس روزبه صالح آبادی
 3. مهندس علیرضا عالم زاده
 4. مهندس اسماعیل مسگرپور
 5. مهندس امیراسماعیل حسن پور
 6. مهندس میرعلیرضا مهنا
 7. مهندس محمدرضا کمره ای
 8. مهندس هرمز ناصرنیا

 

هیات بازرسان

 1. مهندس امین سلمان زاده
 2. مهندس علی میرپور
 3. مهندس امیرحسین نیکخواه
 4. مهندس امیر قناعی

 

 

 

دبیر فعلی کانون فنی نیز جناب آقای مهندس روزبه صالح آبادی است، ایشان فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در سال 1380 می باشند.

0%