منو دسترسی
0%
مستندات کانون

آرمان كانون 

كانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی تهران تلاش در راستانی تحقق جایگاه آرمانی زیر را تعهد خود می‌داند:

1. كانون عموم دانش‌‌آموختگان دانشكده فنی دانشگاه تهران و مركز ارتباط و پیوند میان آنان با ارائه مناسب‌ترین   برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشكده فنی ، به نحوی كه به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشكده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

2.  ركن معتبر و پیش‌گام اعتلای حرفه مهندسی وتوسعه نظام‌ها و تشكل‌های مهندسی كشور. 

3.   نهاد كارشناس ، پیشرو و مؤثر و از اركان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شكوفائی صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار كشور به نحوی كه در منظر افكار عمومی به ‌عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار ‌باشد.

 

رسالت كانون 

کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می‌داند: 

1.   گسترش ارتباط و تداوم و تحكیم پیوند و همبستگی بین دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران از یك سو و با دانشكده فنی از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد خلاقیت و دانش و فرهنگ مهندسی اعضاء و توسعه و ارتقاء سطح علمی دانشكده فنی دانشگاه تهران. 

2.  کوشش در جهت اعتلای شأن و منزلت حرفه مهندسی و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظامها و تشكلهای مهندسی كشور و تشكیل و تقویت كانون مهندسین ایران . 

3.  كوشش در جهت رشد و شكوفایی و اعتلای صنعت و اقتصاد كشور و مشاركت در فرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به ، طرحها وبرنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهاد طرحهای ضروری و زیر بنایی بر پایه نیازهای جامعه و همكاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار كشور.

بنام خدا

مقدمه

دانشکده فنی دانشگاه تهران، قدیمی ترین مرکز آموزش مهندسی در ایران است فارغ‌التحصیلان این مرکز علمی و فنی بخش عمده ای از کادر فنی کشور را تشکیل می دهند و از آنجا که تشکل آنان به لحاظ ارتقای سطح حرفه مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است کانون مهندسِن فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران از فارغ‌التحصیلان این دانشکده که اساسنامه آن را بپذیرند و در راه تحقق اهداف آن آماده خدمت باشند، تشکیل میشود.

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده 1- نام: کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، کانونی است علمی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً کانون نامیده میشود.

ماده 2- محل: مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی خیابان طالقانی بین خیابان قدس و وصال شیرازی پلاک 429 طبقه 5 واحد 9 است و با تصویب شورای‌عالی کانون قابل تغییر می باشد. کانون میتواند با تصویب مرجع ذیربط در سایر شهرهای کشور و یا خارج از کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3- تابعیت: کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را خواهندداشت.

ماده 4- مدت فعالیت: کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده 5- اهداف کانون:

5-1- بهره گیری از نیروی متشکل فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و همکاری و همیاری با سایر سازمانها و کانونهای مشابه به منظور ارائه خدمات علمی، فنی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی.

5-2- بررسی و ارزیابی طرحهای عمرانی و مهندسی و پیشنهاد طرحهای ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادله نظرها و تجربیات با کانونهای مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور.

5-3- اعتلای سطح علمی و فنی دانشکده فنی و اعضای کانون از طریق:

5-3-1- ارتباط و همکاری مستمر با دانشکده فنی و انتقال نتایج تجربیات و مطالعات نیازهای فنی و اقتصادی کشور.

5-3-2- همکاری مستمر با دانشکده فنی در جهت ایجاد برنامه های ویژه برای دانشجویان و اعضاء به منظور ارائه طرحها و روشهای نوین علمی و اجرایی با استفاده از کلیه امکانات ارتباطی، گردهمایی، نمایش فیلم، انتشارات، سخنرانی و غیره.

5-3-3- ایجاد تسهیلات برای دانشجویان به منظور آشنایی با کارهای اجرایی از راه تامین کارآموزیهای مفید و سازنده در کارخانه ها، کارگاهها، دفاتر فنی و مؤسسات مهندسی.

5-3-4- برقراری تماس علمی با کانونها و دانشگاههای مهندسی در داخل و خارج از کشور.

5-3-5- اعطای جوایز، کمک هزینه تحصیلی و نظایر آن به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان ممتاز.

5-4- حمایت معنوی و مادی از مخترعین و پژوهشگران و کمک به ارائه دست آوردهای علمی و فنی آنان.

5-5- گردآوری اطلاعات مربوط به نیروی کار مورد نیاز سازمانهای فنی و ارائه آن به نیروی فنی آماده به کار.

5-6- کوشش برای تشکیل و تقویت نظام مهندسی کشور و توسعه استانداردها، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و علمی آن از طریق همکاری با کلیه کانونهای مشابه و مراکز علمی.

5-7- ایجاد تاسیسات و امکانات رفاهی (فرهنگی- هنری- آموزشی و غیره ) برای اعضای کانون و خانواده آنها.

5-8- جلب همکاری سایر سازمانها و کانونهای مشابه برای تشکیل کانون مهندسین ایران.

تبصره: کانون جهت نیل به اهداف فوق، آیین نامه ها و مقررات داخلی لازم را تهیه و اجرا خواهدنمود.

فصل دوم - اعضای کانون و شرایط عضویت

ماده 6 - نوع عضویت: کانون دارای سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلی، عضو وابسته و عضو افتخاری. هر یک از این اعضا بسته به نوع عضویت حایز شرایط مربوط، به ترتیب مندرج در ماده 7 میباشد.

ماده7 - شرایط عضویت:

7-1- شرایط عضویت اعضای اصلی

7-1-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت.

7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسی در یکی از مدارج لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از دانشکده فنی دانشگاه تهران

7-1-3- پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون

7-1-4- عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی

7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

7-1-6- پرداخت ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط

تبصره: هر عضو اصلی کانون که تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی حق عضویت های سالانه خود را از زمان عضویت پرداخته باشد، عضو منظم نامیده میشود. در جلسات مجمع عمومی کانون فقط اعضای منظم حق رای دارند.

7-2- شرایط عضویت اعضای وابسته

7-2-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت

7-2-2- اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های دانشکده فنی دانشگاه تهران.

تبصره 1:کسانی که دارای تجربه فنی و سوابق کاری قابل توجه در زمینه های فنی و مهندسی بوده ولی فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش بعنوان عضو اصلی هستند نیز می توانند بنا به پیشنهاد هیئت‌ مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

تبصره 2: اعضای وابسته میتوانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و کارآموزی کانون شرکت نمایند.

7-2-3- شخصیت های حقوقی فنی میتوانند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

7-3- شرایط عضویت اعضای افتخاری مهندسان برجسته و چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیتهای علمی دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی، که تمایل به همکاری با کانون دارند، میتوانند بنابه پیشنهاد هیئت ‌مدیره و تصویب شورای‌عالی، به عضویت افتخاری کانون پذیرفته شوند.

تبصره: عضویت افتخاری این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد.

ماده 8- خاتمه عضویت:

عضویت در کانون در موارد زیرخاتمه می یابد:

8-1- استعفای کتبی عضو

8-2- لغو عضویت توسط شورای‌عالی بر اساس پیشنهاد هیئت‌مدیره به دلیل عدم رعایت شئون و حیثیت مهندسی

8-3- فوت عضو.

8-4- عدم پرداخت حق عضویت به مدت سه سال متوالی.

تبصره: در فاصله زمانی پیشنهاد لغو عضویت فرد مزبور توسط هیئت‌مدیره و تصمیم گیری شورای‌عالی، عضویت وی به حال تعلیق درآمده و از حق رأی در ارکان کانون محروم خواهدبود.

فصل سوم - ارکان کانون

ماده 9 - ارکان کانون عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب- شورای‌عالی

پ- هیئت‌مدیره

ت- هیئت بازرسان

ث- کمیته های تخصصی

الف - مجمع عمومی

ماده10 - مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کانون میباشد که به صورت عادی، و یا فوق العاده از اجتماع اعضاء کانون تشکیل میشود.

ماده 11- مجمع عمومی عادی سالی یک بار در بهار هرسال با دعوت شورای‌عالی با رعایت تبصره 2 ماده 14 تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور بیش از نصف اعضای واحد شرایط ماده 7، جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. درصورتیكه در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله حداکثر 30 روز تشکیل شده و با هر تعداد عضو واجد شرایط ماده7، رسمیت می‎یابد.

ماده 12 - مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان با تصمیم شورای‌عالی یا با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی و یا به تقاضای حداقل یک دهم از اعضای اصلی کانون تشکیل گردد. در حالت آخر، شورای‌عالی موظف به دعوت مجمع میباشد.

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

13-1- نظارت بر انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان

13-2- استماع و رسیدگی و تصویب گزارش شورای‌عالی

13-3- تعیین خط مشی کلی کانون

13-4- بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای‌عالی

13-5- تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه به پیشنهاد شورای‌عالی و یا تفویض اختیار به شورای‌عالی

13-6- تصویب ترازنامه و بودجه کانون

13-7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون

13-8- کلیه اموری که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نبوده و برای اداره امور کانون ضروری باشد

تبصره: انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان در یک روز معین که توسط مجمع عمومی تعیین میگردد، بر اساس آئین نامه های مربوطه، انجام خواهدشد.

ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات مقرر در ماده 11، مشابه مجمع عمومی عادی و با درخواست یک سوم اعضای اصلی کانون تشکیل میشود.

تبصره 1: شورای‌عالی موظف است به نحوی اقدام نماید که مجمع عمومی فوق العاده حداکثر یک ماه پس از دریافت هر یک از درخواستهای بالا تشکیل گردد.

تبصره 2: دعوت برای مجامع عمومی به صورت کتبی و درج آگهی در روزنامه بوده و ارسال نامه ها و درج آگهی بایستی حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع صورت گیرد.

تبصره 3:مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی را داراست، جز در مورد حد نصاب رسمیت جلسه نوبت دوم که حضور یک سوم تعداد اعضای اصلی الزامی است.

ضمناً در صورت عدم رسمیت جلسه در نوبت دوم، تشریفات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تکرار می شود.

تبصره 4: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل سه چهارم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود.

ماده 15- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

15-1- تغییر در مفاد اساسنامه

15-2- عزل اعضای شورای‌عالی.

15-3- انحلال کانون.

ماده 16 - مجامع عمومی ابتدا به ریاست موقت رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی به ترتیب با ریاست موقت نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و در غیاب آنان با ریاست موقت مسن ترین عضو حاضر در جلسه تشکیل می گردد. رئیس موقت مجمع پس از اطمینان از حصول حد نصاب لازم، رسمیت جلسه را اعلام و اسامی نامزدهای ریاست جلسه را که از طرف حاضران پیشنهاد می شوند قرائت می نماید. رئیس مجمع با رأی حاضران انتخاب می شود. رئیس منتخب جهت انتخاب منشی و ناظران جلسه مجمع اقدام می نماید. مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر منتخب مجمع اداره می شوند.

تبصره : برگزاری مجامع عمومی بر اساس آیین نامه مربوط، انجام خواهدشد.

ب- شورای‌عالی

ماده 17 -شورای‌عالی پس از مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون میباشد. تعداد اعضای اصلی شورای‌عالی 25 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 5 نفر است که با رأی مستقیم و مخفی اعضا تحت نظر رئیس مجمع عمومی بر اساس آیین نامه های مربوط انتخاب می شوند. مدت عضویت هر دوره شورای‌عالی دو سال می باشد و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای قبلی باید کماکان به انجام وظایف محوله ادامه دهند.

تبصره: درصورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای شورای‌عالی و یا سایر مواردی که در آیین نامه داخلی شورای‌عالی پیش بینی میشود، جایگزین وی از میان اعضای علی البدل شورای‌عالی،بر اساس تعداد رأی در انتخابات شورای‌عالی تعیین می گردد.

ماده 18 - شورای‌عالی بر اساس آئین نامه داخلی که تهیه و تصویب خواهد نمود، هیئت رئیسه شورای‌عالی را از بین اعضای خود انتخاب می کند.

ماده 19 - وظایف و اختیارات شورای‌عالی:

19-1- انتخاب یا تغییر اعضای هیئت‌مدیره

19-2- رسیدگی به گزارشها و پیشنهادهای هیئت‌مدیره و اتخاذ تصمیم در باره آنها.

19-3- بررسی مسایل و موضوعاتی که در راه تحقق اهداف کانون پیش می آید و تعیین راه حلهای عملی و اجرایی مناسب و ابلاغ آن به هیئت‌مدیره.

19-4- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های اجرایی و داخلی

19-5- رسیدگی به ترازنامه مالی کانون برای طرح و تصویب آن در مجمع عمومی

19-6- دعوت مجامع عمومی

19-7- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اعضا بجز امور مربوط به مجامع عمومی

19-8- تهیه و ارائه گزارش های لازم به مجامع عمومی

19-9- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول، گرفتن وام، رهن و فک رهن.

تبصره: صورت جلسات و تصمیمات شورای‌عالی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.

هیات مدیره

ماده 20 – هیات مدیره از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال از میان اعضای اصلی كانون توسط شورای عالی انتخاب خواهند شد ، تشكیل می گردد و تصمیمات آن با رای حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود.

تبصره : حداقل چهار نفر از اعضای اصلی هیات مدیره بایستی از اعضای اصلی شورای عالی باشند.

ماده 21 – هیات مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور كانون و هماهنگ كردن آن در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد.

تبصره : آیین نامه های پیشنهادی هیات مدیره پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

ماده22- هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود رییس ، نایب رییس و منشی هیات مدیره و دبیر و خزانه‌دار كانون را برای مدت 2 سال انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی پیشنهاد می نماید.

تبصره : هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید كماكان به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

ماده 23- وظایف و اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره نماینده قانونی و اجرایی كانون بوده و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

23-1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.

23-2- اداره امور كانون.

23-3- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول كانون.

23-4- نگاهداری حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات كانون.

23-5- افتتاح حساب كانون در بانك ها.

23-6- انجام تشریفات قانونی ، مالیاتی و ثبتی در كلیه مراحل قانونی و تعقیب جریانات قضایی در محاكم.

23-7- تعیین نماینده ، حكم وكیل با حق توكیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی كانون از طریق صلح و سازش.

تبصره: كلیه امور مالی كانون براساس آیین نامه مالی و در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات شورای عالی خواهد بود.

ماده 24- جز درباره موضوعاتی كه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی و شورای عالی است، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور كانون را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه وعدم مغایرت با مصوبات شورای عالی و اساسنامه كانون دارا می باشد.

ماده 25 –كلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای خزانه‌دار و به اتفاق دبیر كانون یا رییس هیات مدیره و با مهر كانون معتبر خواهدبود.

تبصره:مكاتبات عادی با امضای دبیر كانون و در موارد ویژه به درخواست هیات مدیره و یا نظر شورای‌عالی با امضای رییس شورای‌ عالی می‌باشد.

ماده 26- دبیر كانون مجری مصوبات هیات مدیره است و در حدود اختیاراتی ‌كه از طرف هیات مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده قانونی كانون محسوب شده واز طرف كانون حق امضا دارد.

ماده 27- هیات مدیره آیین نامه های اجرایی این اساسنامه را تهیه و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 28- هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیل كمیسیونهای ویژه اقدام نمایند.

ت- هیات بازرسان

ماده 29- مجمع عمومی عادی 3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضای اصلی كانون برای مدت یك سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان اصلی وعلی‌البدل بلامانع است.

ماده 30 –وظایف هیات بازرسان به شرح زیر است:

30-1- بررسی كلیه اسناد و اوراق مالی كانون و تهیه گزارش برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

30-2- مطالعه گزارش مالی سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد مالی كانون برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

30-3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره به مجمع عمومی .

تبصره هیات بازرسان موظفند حداقل یك ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی ، گزارش های فوق را به صورت كتبی در اختیار رییس شورای عالی قرار دهند.

ث - كمیته های تخصصی و اجرایی

ماده 31-هیات مدیره در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیل كمیته های اجرایی و همچنین كمیته های تخصصی از رشته ها و حرفه های مختلف مهندسی اقدام می نماید.

تبصره : تشكیل ، انتخاب ، اداره و حدود وظایف و اختیارات كمیته ها بر اساس ساختار تشكیلاتی كانون و آیین نامه های مربوط كه به تصویب شورای عالی می رسد، خواهد بود.

فصل چهارم – بودجه وموارد متفرقه

ماده 32- بودجه كانون ازطریق دریافت حق ‌عضویت اعضا و یا درآمد حاصل از انتشارات و دیگر منابع خدماتی و قبول هدایا ، اعانات و وقف تامین می‌شود.

ماده 33- درآمد و هزینه‌های ‌كانون در دفاتر قانونی ثبت ‌می‌شود و شرح وبیلان آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به‌ مراجع ذیربط قانونی ارائه خواهد شد.

ماده 34-  سال مالی كانون ، سال هجری شمسی بوده و از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 35- كلیه مدارك رسمی و پرونده‌های‌ كانون در دفتر مركزی و یا شعبه‌ها و نمایندگی‌های رسمی كانون نگهداری می‌شود.

تبصره: مصوبات ‌و صورت‌ جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت می‌شود و به امضای اعضای حاضر درجلسه خواهد رسید.

ماده 36- كانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی و كسب مجوز از مراجع ذیربط تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم كانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده 37- انتشار هرگونه نشریه پس از كسب مجوز لازم از مراجع قانونی صورت خواهد گرفت .

ماده 38- درصورت انحلال كانون، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیات تصفیه‌ای انتخاب خواهد كرد این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات كانون نسبت به واگذاری اموال و املاك آن به دانشكده فنی دانشگاه تهران و یا یكی از مراكز آموزشی یا پژوهشی داخل كشور اقدام نماید.

ماده 39- این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 39 ماده و 24 تبصره در مجمع عمومی فوق‌العاده كانون در تاریخ ...............به تصویب رسید.

1

آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی و هیأت بازرسان

مقدمه: به منظور حسن اجرای انتخابات اعضای شورای عالی و بازرسان کانون در اجرای تبصره ذیل ماده13 اساسنامه، آیین­ نامه حاضر براساس آئین نامه قبلی توسط هیأت مدیره اصلاح و به تصویب شورای عالی رسید.

ماده 1: هیأت مدیره برای انجام کارهای اداری مربوط به انتخابات شورای عالی و هیأت بازرسان حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع، هیأتی مرکب از 5 نفر از اعضای کانون را به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می­کند. حداکثر دو نفر از اعضای این هیأت می­توانند عضو هیأت مدیره و یا شورای عالی باشند و بقیه باید از بین سایر اعضای کانون انتخاب شوند.

ماده 2: هیأت اجرایی وظیفه دارد اقدامات لازم را در جهت حسن اجرای انتخابات به عمل آورد و تا پایان کار، با هیأت رئیسه مجمع عمومی شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر (مذکور در ماده16 اساسنامه) همکاری کند.

ماده 3: همکاری هیأت اجرایی، نافی مسئولیت هیأت رئیسه مجمع عمومی در حسن جریان انتخابات نیست و در هر حال نظارت بر حسن جریان انتخابات، از وظایف هیأت رئیسه مجمع و بویژه ناظران منتخب مجمع عمومی است.

ماده 4: داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیأت بازرسان باید از زمان تشكیل مجمع تا یك هفته قبل از انتخابات، نامزدی خود را کتباً به دفتر کانون اعلام کنند و دبیركانون موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت، درخواست آنها را به هیأت اجرایی ارسال کند.

ماده 5: هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و اعضای هیأت رئیسه مجمع نمی­توانند نامزد انتخابات شورای عالی و یا هیأت بازرسان باشند.

ماده 6: تاریخ رأی­ گیری، مدت رأی­ گیری و روش رأی­ گیری (دستی و یا الکترونیکی) از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد. هیأت رئیسه مجمع و هیأت اجرائی موظفند تا پنج روز قبل از تاریخ رأی­ گیری منحصراً عضویت داوطلبان و پرداخت حق عضویت آنها در کانون را بررسی كرده و مجوز شركت در انتخابات را صادر نمایند.

ماده 7: اسامی داوطلبانی که عضویت آنها در کانون مورد تأیید است، به ترتیب حروف الفبای نام­ خانوادگی تنظیم شده، از پنج روز قبل از تاریخ رأی­ گیری در تابلوی مخصوص در محل دفتر کانون و همچنین بر روی سایت کانون اعلام می­شود. در فهرست اسامی داوطلبان، تنها رشته تحصیلی و سال فارغ­ التحصیلی از دانشکده فنی ذکر می­شود و هیچ­گونه عنوان یا توضیحی اضافه نخواهد شد.

ماده 8: داوطلبانی که نام آنها در فهرست تنظیمی هیأت اجرایی درج نشده است، می­توانند اعتراض خود را تا سه روز قبل از انتخابات به طور کتبی یا توسط پست الکترونیکی به هر یک از ناظران منتخب مجمع عمومی تسلیم کنند و ناظران به اتفاق سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض، اسم این داوطلبان را نیز به فهرست تنظیمی اضافه و در تابلوی مخصوص در محل دفتر کانون و همچنین بر روی سایت کانون اعلام خواهند کرد.

ماده 9: كلیه اعضای کانون که عضویت آنها و همچنین پرداخت حق عضویت حداقل دوسال از سه سال آخر آنها توسط دبیر کانون تأیید شده باشد، می­توانند در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 10: هیأت مدیره کانون موظف است تسهیلاتی به وجود آورد که اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده­ اند، بتوانند در مدت زمان رأی­ گیری آنرا پرداخت کرده و در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 11: كارت انتخاباتی برای اعضای واجد شرایط رای دادن ، توسط هیأت اجرایی صادر و در اختیار رأی دهندگان قرار می گیرد.

ماده 12: درصورتی­که رأی­ گیری به روش دستی انجام شود، کارت انتخاباتی در دو نسخه صادر می­شود. نسخه اول به رأی ­دهنده داده می­شود و نسخه دوم برای کنترل بعدی ناظران، نزد هیأت اجرایی باقی می­ماند.

ماده 13: همراه با کارت انتخاباتی، فرم­های مربوط به رأی که دارای مهر مخصوص بوده و در آن برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی 25 جای خالی و برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت بازرسان 3 جای خالی پیش بینی شده است ، در اختیار رأی دهندگان گذارده می شود و آرایی كه تنها در این اوراق نوشته شود، دارای اعتبار است. در صورت رأی گیری الكترونیكی ، فرم مربوطه به رأی نیز به طور الكترونیكی در اختیار رأی دهندگان قرارداده می شود.

ماده 14: هر یک از رأی­ دهندگان می­توانند از بین نام داوطلبان عضویت در هر یک از ارکان شورای عالی و هیأت بازرسان، تا 25 نفر را برای شورای عالی و تا 3 نفر را برای هیأت بازرسان در ورقه رأی خود بنویسند. در صورت نوشته شدن نامی غیر از داوطلبان تأیید شده، آن نام حذف خواهد شد. همچنین اگر در ورقه رأی، نام نامزدی بیش از یک بار نوشته شود، فقط یک بار به حساب خواهد آمد.

ماده 15: رأی­ دهندگان با تسلیم کارت انتخاباتی به ناظران صندوق، رأی خود را شخصاً به صندوق می­اندازند. ناظران باید ذیل کارت انتخاباتی را در محل مخصوص امضا کنند و برای کنترل بعدی نزد خود نگاه دارند و در پایان و پس از صدور اعتبارنامه ­ها تسلیم دفتر کانون کنند. در صورت رأی­ گیری الکترونیکی، پس از تأیید نام افراد انتخاب شده توسط رأی­ دهنده، اسامی در بانک اطلاعاتی مخصوص رأی­ گیری ذخیره می­شوند. در این حالت امکان انتخاب افرادی خارج از فهرست تأیید شده و یا درج نام نامزدی بیش از یک بار وجود ندارد.

ماده 16: بلافاصله پس از پایان زمان رأی­ گیری، آرای جمع­ آوری شده زیر نظر ناظران شمارش شده، با تعداد کارت­های انتخاباتی تطبیق داده می­شود و نتیجه صورت مجلس خواهد شد. در صورت رأی­ گیری الکترونیکی، این تطبیق ضرورتی ندارد، زیرا تعداد آرا در هر لحظه قابل رؤیت است. دسترسی به آن تنها تواماً توسط نماینده هیأت رئیسه مجمع و نماینده هیأت اجرایی امکان پذیر است.

ماده 17: پس از شمارش آرا، اقدام به قرائت آنها خواهد شد. چنانچه پس از شمارش آرا و یا ضمن قرائت آرا، نیاز به وقت بیشتری باشد، صندوق لاک و مهر شده، مراتب در صورت مجلسی منعکس می­شود و صندوق در محلی که به مسئولیت ناظران تعیین می­شود، در امانت خواهد بود و در وقت مقرر مجدداً قرائت آرا ادامه می­یابد. بدیهی است که در صورت رأی ­گیری الکترونیکی، نتایج بلافاصله پس از خاتمه زمان اخذ رأی تواماً توسط نماینده هیأت رئیسه مجمع و نماینده هیأت اجرایی قابل رؤیت است. در صورت انجام رای گیری دستی به طور همزمان با رای گیری الكترونیكی، قرائت نتایج آرای الكترونیك پس از اتمام شمارش آرا دستی انجام خواهد شد.

ماده 18: پس از قرائت آرا، مراتب توسط ناظران و سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع صورت مجلس خواهد شد.

ماده 19: نتایج قرائت آرا، بلافاصله در محل دفتر کانون و بر روی سایت کانون آگهی شده، در ذیل آن از اعضای کانون خواسته می‌شود هرگونه شکایتی نسبت به حسن اجرای انتخابات دارند، ظرف یک هفته کتباً یا توسط پست الکترونیکی به رئیس مجمع عمومی اعلام کنند.

ماده 20: رئیس مجمع عمومی پس از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده نوزده، از اعضای هیأت رئیسه مجمع دعوت به عمل می­آورد. این هیأت شکایات واصله را رسیدگی کرده، نتیجه را صورت مجلس می­کند. مدت زمان رسیدگی به شکایات حداکثر ده روز است.

ماده 21: صحت انتخابات و نتایج نهائی آرا باید توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی گواهی شود. نتیجه انتخابات شورای عالی و هیأت بازرسان با توجه به اینکه در مورد شورای عالی، 25 نفر اول حایز رأی بیشتر به عنوان عضو اصلی و5 نفر بعدی عضو علی­ البدل و در مورد هیأت بازرسان، 3 نفر اول به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعدی عضو علی­ البدل خواهد بود، با ترتیب و ذکر تعداد آرا با قید عضو اصلی و عضو علی­ البدل، صورت مجلس و به همین ترتیب اعتبارنامه منتخبین ظرف مدت سه روز به امضای رئیس مجمع عمومی صادر خواهد شد. در مورد اعضای علی­ البدل شورای عالی، قید ترتیب «عضو علی­ البدل» در اعتبارنامه ضروری است تا در آینده مشکلی از نظر اجرای تبصره ذیل ماده17 اساسنامه کانون پیش نیاید.

ماده 22: با توجه به اینکه انتخابات شورای عالی، هر دو سال یک­بار و انتخابات هیأت بازرسان، هر یک سال یک­بار انجام می­شود، این آیین­نامه ناظر به انتخاباتی است که به طور همزمان هر دو سال یک­بار انجام می­شود. در مورد انتخابات هیأت بازرسان که در بین انتخابات دو دوره شورای عالی انجام می­شود، می­توان با تصویب مجمع عمومی مربوط، انتخابات هیأت بازرسان را بلافاصله پس از جلسه مجمع عمومی انجام داد و نامزدهای انتخابات هیأت بازرسان فی ­المجلس مشخص شوند، مشروط بر آنکه شرط مربوط به عضویت داوطلبان و رأی دهندگان دقیقاً رعایت شود. به هر حال در این مورد نیز هیأت رئیسه مجمع عمومی مسئول حسن اجرای انتخابات است.

ماده 23: این آئین نامه در 23 ماده تهیه و در تاریخ 27/4/1392 به تصویب شورای عالی كانون رسیده و جایگزین آئین نامه انتخابات مصوب 26/3/1384 می شود.

 

2

آیین نامه داخلی شورای عالی کانون

این آیین نامه، مشتمل بر 9ماده، در جلسه مورخ 23/3/1370 شورای عالی به تصویب رسید.

ماده 1: جلسات شورای عالی با حضور حداقل 15 نفر رسمیت خواهدداشت و تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی معتبر خواهدبود.

ماده 2: جلسات شورای عالی باید حداقل یک بار در ماه تشکیل شود و صورت جلسات در دفتر مخصوصی ثبت گردد و به امضای رئیس و منشی شورا برسد.

ماده 3: جلسات فوق العاده شورای عالی بنا به تقاضای کتبی هیئت‌مدیره و یا حداقل یک سوم اعضای شورا تشکیل می گردد. دستور کار، تاریخ و محل تشکیل جلسه فوق العاده، حداقل یک هفته قبل از تشکیل، توسط رئیس هیئت‌مدیره و یا دبیر کانون کتباً به اعضاء اعلام میشود.

ماده 4: اعضای شورای عالی حقوق و یا حق الزحمه ای بابت سمت و کار خود در شورای عالی دریافت نمی کنند.

ماده 5: شورای عالی تا انتخاب شورای عالی جدید وظایف محوله را انجام می دهد و برای تنظیم جریان امور اختیارات خود را اعمال می کند.

ماده 6: شورای عالی یک نفر را بعنوان رئیس شورای عالی، دو نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی شورای عالی برای مدت 2 سال انتخاب می کند.

ماده 7: اداره جلسات شوراي عالي بعهده رئیس شورا، درصورت عدم حضور رئیس، بعهده نایب‌رئیس اول و در غیاب وی به عهده نایب‌رئیس دوم خواهدبود.

ماده 8: درصورت استعفا و یا فوت هر یک از اعضای شورای عالی یکی از اعضای ذخیره به ترتیب تقدم از لحاظ تعداد آراء خودبخود عضو اصلی شورای عالی شناخته خواهدشد

ماده 9: در صورتی که هر یک از اعضای شورای عالی 6 جلسه عادی متوالی بدون داشتن عذر موجه و یا بیش از 12جلسه عادی به هر عذری از حضور در جلسات شورای عالی خودداری کند، خودبخود مستعفی شناخته خواهدشد. تشخیص عذر موجه با شورای عالی خواهد بود.

3

آیین نامه شرکت نمایندگان کمیته های تخصصی در جلسات شورایعالی

4

آئین نامه داخلی هیأت مدیره کانون

این آیین نامه مشتمل بر 13ماده و یک تبصره، در جلسه مورخ 23/3/1370شورای‌عالی به تصویب رسید.

ماده 1: هیئت‌مدیره از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که برای مدت 2 سال از میان اعضای شورای عالی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

تبصره: انتخاب مجدد هیئت‌مدیره بلامانع است.

ماده 2: هیئت‌مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور کانون و هماهنگ کردن آن در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه بوده و مجری مصوبات شورای عالی می باشد.

ماده 3: هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان دبیر کانون، یک نفر را بعنوان رئیس‌هیئت‌مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی پس از تصویب شورای عالی برای مدت 2 سال انتخاب می‌کند.

ماده 4: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت 4 رأی معتبر خواهد بود.

ماده 5: دبیر کانون در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت‌مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء دارد.

ماده 6: جلسات هیئت‌مدیره باید حداقل هر ماه 4بار تشکیل شود و صورت جلسات در دفتر مخصوصی ثبت گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.

ماده 7: اعضای هیئت‌مدیره حقوق یا حق الزحمه ای بابت سمت و کار خود در هیئت‌مدیره دریافت نمی‌نمایند مگر با تصویب شورای عالی کانون.

ماده 8: در مواقعی که هر یک از اعضای اصلی و هیئت‌مدیره نتواند در جلسه شرکت نماید باید غیبت خود را به رئیس هیئت‌مدیره اطلاع دهد. در این صورت رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضای علی البدل را با رعایت حق تقدم جهت شرکت در جلسه با حق رأی دعوت خواهدکرد. در صورت استعفاء یا تعلیق و یا فوت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل با رعایت حق تقدم از نظر کثرت آراء، خود‌به‌خود عضو اصلی شناخته خواهدشد.

ماده 9: درصورتیکه یکی از اعضای هیئت‌مدیره تا 10 جلسه بدون داشتن عذر موجه و یا بیش از 25 جلسه به هر عذری از حضور در جلسات هیئت‌مدیره خودداری نماید، خود‌به‌خود مستعفی شناخته خواهدشد. تشخیص عذر موجه با هیئت‌مدیره خواهدبود.

ماده 10: در صورتیکه دبیر کانون بعللی از قبیل بیماری، مرخصی و یا مسافرت، برای مدتی بیش از یک ماه نتواند وظایف خود را انجام دهد، با تصویب هیئت‌مدیره موقتاً یکی از اعضای هیئت‌مدیره وظایف دبیر کانون را انجام خواهدداد.

ماده 11: حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت‌مدیره بلامانع است ولی در رأی‌گیری شرکت نخواهدکرد.

ماده 12: هیئت‌مدیره تا انتخاب هیئت‌مدیره جدید وظایف محوله را انجام می دهد و برای تنظیم جریان امور کانون اختیارات خود را اعمال می کند.

ماده 13: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دبیر کانون به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و با مهر کانون معتبر خواهدبود.

5

آیین نامه عضویت در کانون

ماده یک: کلیات

منطبق بر ماده 6 و بند 7-1-6 اساسنامه، شرایط عضویت اعضا در کانون براساس آیین­ نامه موجود و تصمیمات شورای­عالی و مجمع عمومی خواهد بود.

بر این اساس و بر مبنای بند 13-5 اساسنامه میزان حق عضویت سالانه به پیشنهاد شورای عالی در هر سال به مجمع عمومی عادی پیشنهاد شده و مصوب میگردد.

ماده دوم: شرایط عضویت اعضای حقیقی

سه نوع عضویت برای اعضای حقیقی تعریف شده است:

الف- اعضای اصلی

شرایط عضویت اعضای اصلی کانون در بند 7-1 اساسنامه آمده است. مطابق تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پرداخت حق عضویت­های سالانه اعضای اصلی کانون، جهت احراز شرایط عضو منظم الزامی می‌باشد.

در مجامع عمومی اعضایی حق رای دارند که حق عضویت دو سال آخر خود را پرداخت کرده و چنانچه بدهی حق عضویت بیش از دوسال داشته باشند، ترتیب تسویه سالهای قبل از آن را با توافق هیأت مدیره مشخص کرده باشند. به منظور ایجاد تسهیلات برای شرکت در مجامع عمومی، اعضاء می­توانند بدهی سالهای قبل خود را در هنگام تشکیل مجمع نیز پرداخت کنند.

هریک از اعضاء در صورت تمایل میتوانند حق عضویت هر چند سال آینده را بر مبنای حق عضویت در تاریخ پرداخت به صورت یکجا پرداخت نمایند. اعتبار کارت عضویت این اعضا بر مبنای حق عضویت پرداخت شده مشخص می‌گردد.

اعضای اصلی مادام العمر

هریک از اعضای حقیقی که کمک مالی شایان توجهی به کانون کرده باشد (حداقل 40 برابر حق عضویت سالانه اعضای اصلی)، به تصویب هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی مادام العمر کانون شناخته شده و از آن پس از پرداخت حق عضویت معاف خواهد بود. جهت این اعضا، کارت عضویت مادام العمر صادر می­گردد.

ب- اعضای افتخاری

شرایط عضویت اعضای افتخاری کانون در بند 7-3 اساسنامه آمده است.

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ج- اعضای وابسته

شرایط عضویت اعضای وابسته کانون در بند 7-2 اساسنامه آمده است.

 

 

اعضای وابسته دانشجو

دانشجویانی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته میشوند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و یا کارت دانشجویی از پرداخت حق عضویت معاف هستند. این اعضا لازم است هرسال عضویت خود را تجدید نمایند و مهلت ارائه گواهی جدید و تجدید عضویت تا پایان آذرماه هرسال می‌باشد. چنانچه شخصی به عنوان عضو پذیرفته شد و پس از مدتی مجددا در دانشکده فنی مشغول به تحصیل شود،کماکان به عنوان عضو اصلی شناخته میشود.

اعضای وابسته

مطابق تبصره ذیل بند 7-2-2 اساسنامه ، افرادی که تجربه فنی و سوابق کاری قابل توجه در زمینه های فنی و مهندسی را دارا هستند، ولی فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش به عنون عضو اصلی میباشند، میتوانند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی به عنوان عضو وابسته پذیرفته شوند.

اعضای هیات علمی دانشکده فنی که دانش آموخته دانشکده فنی نیستند، از مصادیق احراز عضویت وابسته میباشند. حق عضویت اعضای وابسته غیر دانشجو، مشابه حق عضویت اعضای اصلی است.

ماده سه:شرایط عضویت اعضای حقوقی

مطابق بند 7-2-3  اساسنامه، شخصیت های حقوقی فنی میتوانند با ارائه درخواست و در صورت تایید به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

مصداق احراز عضویت حقوقی به تشخیص هیات مدیره میتواند موارد زیر باشد:

یکی از اعضای اصلی کانون عضو هیات مدیره شخصیت حقوقی باشد.

زمینه فعالیت اصلی مرتبط با گرایش های فنی، مهندسی و اقتصادی باشد.

توسط دو عضو حقوقی کانون معرفی شده باشد.

اعضای حقوقی پس از پذیرش موظف به پرداخت ورودیه هستند. ورودیه در ابتدا هر سال از طرف شورای‌عالی به مجمع عادی پیشنهاد شده و مصوب میگردد.

طبقه بندی اعضا حقوقی به شرح زیر است:

- عضو برنز                           حق عضویت حقوقی معادل 25برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو نقره                          حق عضویت حقوقی معادل 50 برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو طلا                          حق عضویت حقوقی معادل 100برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو الماس                       حق عضویت حقوقی معادل 250 برابر حق عضویت عضو اصلی

ماده چهار:حوزه شمول

این آیین نامه توسط هیات مدیره تدوین و در چهار ماده به شورای‌عالی کانون پیشنهاد شد  و در تاریخ 29/11/1394 به تصویب شورای‌عالی رسیده و لازم الاجرا میباشد.

6

آیین نامه پذیرش اعضای افتخاری و وابسته

ماده 1: كلیات

1-1- مقدمه: کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، طبق اساسنامه خود میتواند علاوه بر اعضای اصلی، دارای اعضای افتخاری و وابسته باشد، این آیین نامه مشخصات، شرایط و چگونگی پذیرش افرادی را که به موجب اساسنامه کانون میتوانند به عنوان اعضای افتخاری و وابسته پذیرفته شوند، تعیین می نماید.

1-2- شرایط عمومی پذیرش: شرایط مربوط به بندهای 7-1-1، 7-1-3، 7-1-5، اساسنامه کانون برای پذیرش اعضای افتخاری و وابسته نیز لازم الاجرا است. بعلاوه عضویت این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد. به استثنای اعضای وابسته دانشجو، برای پذیرش هر یک از اعضای افتخاری و وابسته، ابتدا لازم است کمیته تخصصی مربوط  (در صورت وجود) اعلام نظر نماید و سپس بنابه پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی پذیرفته شوند.

1-3- شرکت در برنامه های کانون: اعضای افتخاری و وابسته می توانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و آموزشی کانون شرکت نمایند، اما در مجامع عمومی فقط اعضای اصلی حق رأی دارند.

ماده2 : اعضای افتخاری

مطابق اساسنامه، مهندسان برجسته و چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیت های علمی دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی، که تمایل به همکاری با کانون دارند، می توانند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی، به عضویت کانون پذیرفته شوند.

افراد زیر میتوانند مشمول این مقررات قرارگیرند:

مهندسان، دانشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی یا خارجی و مدیران برجسته کشور در زمینه های فنی و مهندسی که فعالیت آنان در یک زمینه خاص منجر به ارتقاء  بنیادی سطح حرفه مهندسی در کشور شده است. علاوه بر افرادی که خود ابراز تمایل نموده و درخواست عضویت میکنند، کانون نیز میتواند افراد دارای شایستگی لازم را به عضویت افتخاری دعوت نماید.

ماده 3: اعضای وابسته

افراد گروههای زیر میتوانند به عنوان اعضای وابسته کانون پذیرفته شوند:

3-1 کلیه اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشکده فنی.

تبصره: در اولین اصلاحیه اساسنامه، پذیرش این گروه به عنوان اعضای کانون، مورد پیشنهاد قرارخواهدگرفت.

3-2- اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته های فنی و مهندسی با دارابودن مرتبه استادی و دانشیاری یا استادیاری با حداقل 1سال سابقه کار

3-3- اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر خارجی در رشته های فنی و مهندسی که با انجام پژوهش های ارزشمند به ارتقاء دانش مهندسی خدمت نموده اند.

3-4- دانشجویان مشغول به تحصیل در یکی از مقاطع رسمی دانشکده فنی دانشگاه تهران. مدرک قابل پذیرش برای دانشجویان کارت تحصیلی آنان است و مدت عضویت تا تاریخ اعتبار کارت تحصیلی میباشد. درصورت تجدید یا تمدید اعتبار کارت تحصیلی، مدت عضویت آنان قابل تمدید است. این دسته از اعضاء لازم‌است هر سال یک بار تا پایان آذرماه کارت تحصیلی خود را به کانون ارائه نمایند تا بر اساس مدت اعتبار آن مدت عضویت آنان تجدید شود.

3-5- كسانیكه دارای تجربه فنی وسوابق كاری قابل توجه در زمینه‌های فنی و مهندسی بوده ولی فاقد مدرك تحصیلی قابل پذیرش نظیر یكی از گروههای فوق باشند. شرایط پذیرش این‌گونه افراد به این شرط تعیین‌می‌شود كه یا به سبب شایستگی‌های فنی خود مورد تقدیر وتشویق مراجع رسمی قرارگرفته باشد و یا موفق به اخذ جوائزی از داخل یا خارج كشور شده باشند..

 3-6- شخصیت های حقوقی که در زمینه های فنی و مهندسی به فعالیت اشتغال دارند.

7

آیین‌نامه کمیته انتشارات کانون

به منظور تعیین روش‌های اجرایی برای انتشارات کانون، در چارچوب خط‌مشی‌های تعیین شده از سوی شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر رسانه‌های کانون، "کمیته انتشارات"، طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود و انجام وظیفه می‌کند.

1-تعاریف

انتشارات: منظور انواع تولیداتی است که به‌صورت چاپی یا لوح فشرده یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و شامل مجله، کتاب، جزوه و سایر نشریات چاپی یا الکترونیکی و تولیدات صوتی و تصویری مانند فیلم‌های کوتاه و بلند، ویدیو کلیپ و امثال آنها است.  

کمیته: منظور "کمیته انتشارات کانون" است که از این پس در این آیین‌نامه، به اختصار کمیته خوانده می‌شود.

سایر عناوین، واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه، مطابق آساسنامه و  مصوبات کانون است.

2-ساختار

کمیته متشکل از 7 نفر عضو است که در آغاز هر دوره و پس از انتخاب و استقرار هیأت مدیره، توسط هیأت مدیره، از بین اعضای داوطلب و علاقه‌مند به امور انتشاراتی کانون انتخاب می‌شوند. انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره به این منظور بلامانع است.

این کمیته زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می‌کند.

کمیته دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی است که اعضای کمیته آنها را در اولین جلسه، از بین خود انتخاب می‌کنند. تعیین منشی کمیته از بین کارکنان کانون نیز بلامانع است.

 

2- وظایف

مهم‌ترین وظایف کمیته، به شرح زیر است:

  1. تعیین روش‌های اجرایی برای تولید و پخش هر یک از انواع انتشارات.
  2. انتخاب و تعیین افراد مناسب و عوامل اجرایی برای هر یک از فعالیت‌ها.
  3. انتخاب سردبیر مجله رسمی کانون (خبرنامه) در صورت لزوم و معرفی به هیأت مدیره و مدیر مسئول جهت تأیید.
  4. تنظیم قراردادهای مورد نیاز برای هر یک از انواع تولیدات و ارائه به دبیر کانون.
  5. تعیین محتوا، بررسی و تأیید نهایی هر یک از انواع تولیدات.
  6. تنظیم برنامه اجرایی و بودجه انتشارات و پیشنهاد به هیأت مدیره.
  7. کنترل هزینه‌های هر یک از انواع تولیدات در چارچوب بودجه مصوب.
  8. ارائه گزارش منظم ادواری از وضعیت فعالیت‌های انتشاراتی به هیأت مدیره.
  9. ارائه نظرات و پیشهادها برای بهبود و ارتقای کیفیت انتشارات به هیأت مدیره.

 

4- جلسات و مصوبات

  1. جلسات کمیته به‌صورت ادواری و حداقل 2 بار در ماه، طبق برنامه مصوب کمیته، تشکیل می‌شود.
  2. در هر جلسه، تاریخ و زمان تشکیل جلسه بعد تعیین می‌شود.
  3. دعوت‌ برای تشکیل هر جلسه، با توجه به مصوبه قبلی، به‌صورت کتبی یا تلفنی یا ایمیل و یا پیامک تلفتی از طریق دبیرخانه کانون انجام می‌شود. 
  4. ریاست جلسات کمیته، به‌عهده رئیس و در غیاب وی به‌عهده نایب رئیس کمیته است.
  5.  هر جلسه با حضور حداقل 4 نفر از اعضا، رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات کمیته با نظر موافق اکثریت   اعضای حاضر در جلسه، معتبر است.
  6. صورت‌جلسه تصمیمات کمیته، توسط منشی کمیته تدوین و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
  7. چنانچه مطالبی از تصمیمات کمیته باید به اطلاع هیأت مدیره برسد، توسط نامه و با امضای رئیس کمیته ارائه می‌شود.  

 

این آیین‌نامه در جلسه مورخ 20/4/95 کمیته تصویب شد و جهت تأیید به هیأت مدیره ارائه می‌شود

این آیین‌نامه در جلسه مورخ 27/4/95 هیأت مدیره تصویب شد و جهت تأیید به شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر رسانه‌های کانون ارائه می‌شود.

8

آیین‌نامه هیأت هماهنگی کمیته‌های تخصصی کانون

به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه‌ها و حفظ و رعایت چهارچوب‌های اساسی در فعالیت‌های کمیته‌های تخصصی، هیأت هماهنگی کمیته‌های تخصصی طبق این آیین‌نامه تشکیل می شود و انجام وظیفه می‌کند. منظور از هیأت در این آیین‌نامه، هیأت هماهنگی و سایر عناوین و اصطلاحات، مطابق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب کانون است.

 1. ساختار
  1. هر کمیته تخصصی، یک عضو هیأت است و علاوه بر آنها، رئیس هیأت مدیره و دبیرکانون نیز عضو هیأت محسوب می‌شوند. 
  2. در جلسات هیأت، نماینده هر کمیته تخصصی، رئیس آن کمیته و درصورت عدم امکان حضور، نایب رئیس آن است. چنانچه هیچ کدام از این دو نتوانند در جلسه‌ای شرکت کنند، با اعلام قبلی رئیس کمیته، دبیر آن می‌تواند در جلسه حضور پیدا کند.
  3. هیأت دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر است. همواره رئیس هیأت مدیره به عنوان رئیس هیأت و دبیر کانون به عنوان نایب رئیس آن انجام وظیفه می‌کنند. دبیر هیأت توسط اعضای هیأت و از بین نمایندگان کمیته‌های تخصصی، انتخاب و به هیإت مدیره معرفی می‌شود.
  4. حضور حداکثر دو نفر از یک کمیته در جلسه هیأت بلامانع است ولی هر دو، فقط یک رأی خواهند داشت.

2- وظایف

مهم‌ترین وظایف هیأت، عبارتند از:

  1. تعیین خط‌مشی عمومی کمیته‌های تخصصی با توجه به اساسنامه کانون، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای‌عالی و سیاست‌های تعیین شده از سوی هیأت مدیره.
  2. ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی و روش‌های اجرایی فعالیت‌ها.
  3. هماهنگی و جمع بندی برنامه و بودجه سالانه کمیته ها جهت پیشنهاد به هیات مدیره.
  4. بررسی پیشنهادهای هر کمیته و در صورت لزوم، تعمیم اجرای آنها به سایر کمیته‌ها و انتقال پیشنهادهای مصوب به هیأت مدیره.
  5. دریافت پیشنهادها و توصیه‌های هیأت مدیره و بررسی چگونگی اجرا و ابلاغ آنها به کمیته‌ها.
  6. نظارت بر فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های کمیته‌ها و توصیه به هر کمیته برای بهبود و پیشرفت کار‌ها.

3- جلسات و مصوبات

  1. جلسات هیأت بصورت ادواری و حداقل هر دو ماه یک بار، طبق برنامه مصوب هیأت تشکیل می‌شود.
  2. در هر جلسه، تاریخ تشکیل و دستور کار جلسه بعد تعیین می‌شود. به‌علاوه در صورت لزوم و با دریافت پیشنهاد از کمیته‌ها یا هیأت مدیره، دبیر هیأت می‌تواند با هماهنگی رئیس هیأت، موارد جدید را در دستورکار قرار دهد.
  3. دعوتنامه برای تشکیل هر جلسه، با درج تاریخ، زمان شروع و خاتمه، محل برگزاری و دستورکار جلسه،  توسط دبیر هیأت و به عنوان رؤسای کمیته‌ها، تنظیم و پس از امضای رئیس، از طریق دبیرخانه کانون برای اعضای هیأت ارسال می‌شود. 
  4. ریاست جلسات هیأت، به‌عهده رئیس و در غیاب وی به‌ عهده نایب رئیس و در غیاب هر دو، به عهده دبیر هیأت است.
  5.  هر جلسه هیأت با حضور حداقل دو سوم اعضا، رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات و مصوبات هیأت با نظر موافق حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه، معتبر است.
  6. گزارش خلاصه مذاکرات هیأت توسط دبیر تدوین و پس از تایید رئیس هیأت از طریق دبیرخانه کانون و به اطلاع هر یک از کمیته های تخصصی خواهد رسید. مواردی از تصمیمات این هیأت که لازمست به تصویب هیات مدیره برسد به تشخیص دبیر کانون در دستور کار هیات مدیره قرار می گیرد.

اصلاح این آیین‌نامه در تاریخ 10/03/1395 به تصویب هیأت‌ هماهنگی کمیته های تخصصی کانون رسید.

اصلاح این ایین نامه در تاریخ 23/03/95 به تصویب هیات مدیره رسید.

این آیین نامه در تاریخ 26/03/1395 به تصویب شورای عالی کانون رسید.

9

اصلاحیه آیین نامه انتخابات کانون

اصلاحیه آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی و هیات بازرسان مصوب 92/4/27 شورای عالی

 

ماده 9- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

9-1- شرایط انتخاب کنندگان

 • اعضای کانون دارای حداقل 3 سال سابقه عضویت پیوسته و پرداخت حق عضویت 2 سال از 3 سال آخر (با لحاظ کردن سال برگزاری انتخابات) مجاز به رای دادن می باشند. لازم به ذکر است معافیت ها و تخفیفات بر اساس آیین نامه عضویت در شمار پرداخت حق عضویت می باشد.    

9-2-شرایط انتخاب شوندگان

 • نامزدهای عضویت در شورای عالی لازم است حداقل 5 سال سابقه عضویت پیوسته و منظم (با لحاظ کردن سال برگزاری انتخابات) در کانون را دارا باشند
 • تبصره: حداقل 40% از منتخبان اصلی شورای عالی ( معادل10 نفر) باید دارای حداقل 25 سال سابقه فارغ التحصیلی از دانشکده فنی باشند.
 • ماده 21: عبارت " با رعایت تبصره بند 9-2 ماده 9 "به بعد از "25 نفر اول حایز رای بیشتر به عنوان عضو اصلی" اضافه می شود.

 

 • پی نویس توضیحی : بر اساس ماده 7 اساسنامه کانون، عضو پیوسته دارای شرایط زیر است:
 • 7-1- شرایط عضویت اعضای اصلی
 • 7-1-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت.
 • 7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسی در یکی از مدارج لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • 7-1-3- پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون
 • 7-1-4- عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی
 • 7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعی
 • 7-1-6- پرداخت ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط
 • همچنین مطابق تبصره ماده 7 اساسنامه کانون، هرعضو اصلی کانون که تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی حق عضویت های سالانه خود را از زمان عضویت پرداخته باشد ، عضو منظم نامیده میشود.
10

آئین نامه داخلی کمیته های تخصصی

11

آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر رسانه‌های کانون

به نام خدا

آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر رسانه‌های کانون

 

به منظور تعیین سیاست‌های کلان برای رسانه‌های کانون، در چارچوب اهداف مندرج در اساسنامه و نظارت عالی بر چگونگی تولید و انتشار آنها در راستای خط‌مشی‌های تعیین شده، "شورای سیاست‌گذاری و نظازت بر رسانه‌های کانون" طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود و انجام وظیفه می‌کند.

1-تعاریف

رسانه‌ها: منظور انواع وسایل ارتباطی و تولیداتی است که از طریق چاپی یا لوح فشرده یا اینترنتی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و شامل مجله، کتاب، جزوه و سایر نشریات چاپی یا الکترونیکی و تولیدات صوتی و تصویری مانند فیلم‌های کوتاه و بلند، ویدیو کلیپ و امثال آنها است.  

شورا: منظور "شورای سیاست‌گذاری و نظازت بر رسانه‌های کانون" است که از این پس در این آیین‌نامه، به اختصار شورا خوانده می‌شود.

سایر عناوین، واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه، مطابق اساسنامه و  مصوبات کانون است.

2-ساختار

شورا متشکل از 7 نفر عضو است که در آغاز هر دوره و پس از انتخاب و استقرار هیأت مدیره، توسط شورای‌عالی از بین اعضای کانون انتخاب می‌شوند. حداقل 4 نفر از آنان باید از بین اعضای شورای‌عالی باشند و دبیر کانون نیز همواره جزو منتخبان خواهد بود.

این شورا مستقیماً زیر نظر شورای‌عالی انجام وظیفه می‌کند.

چنانچه هر یک از اعضای شورا به هر دلیل مستعفی شناخته شود، شورای‌‌عالی یک نفر دیگر را با همان شرایط جایگزین وی می‌کند.

شورا دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی است که اعضای شورا آنها را در اولین جلسه، از بین حود انتخاب می‌کنند.

3- وظایف

شورا عهده‌دار انجام وظایف شورای‌عالی در امور رسانه‌‌ای بوده و مهم‌ترین وظایف آن، به شرح زیر است::

  1. تعیین سیاست‌های کلان کانون در امور رسانه‌ای‌‌ در چارچوب اساسنامه و مصوبات شورای‌عالی.
  2. بررسی و تأیید ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای تولید و توزیع به پیشنهاد هیأت مدیره.
  3. انتخاب مدیر مسئول مجله رسمی کانون (خبرنامه) و معرفی به شورای‌عالی جهت تأیید.
  4. دریافت، بررسی و تصویب پیشنهادها و گزارش‌های هیأت مدیره.
  5. نظارت عالی بر فعالیت‌های رسانه‌‌ای کانون و ارائه نظرات و توصیه‌های لازم برای بهبود و ارتقای کیفیت آنها به هیأت مدیره.
  6. ارائه گزارش ادواری، حداقل هر شش ماه یک بار، به شورای عالی.

 

4- جلسات و مصوبات

  1. جلسات شورا بصورت ادواری و حداقل هر دو ماه یک بار، طبق برنامه مصوب شورا، تشکیل می‌شود.
  2. دعوت‌نامه برای تشکیل هر جلسه، با درج تاریخ، زمان شروع و خاتمه، محل برگزاری و دستور کار جلسه،  توسط منشی شورا تنظیم و پس از امضای رئیس، از طریق دبیرخانه کانون برای اعضای شورا ارسال می‌شود. 
  3. در هر جلسه، تاریخ تشکیل و دستور کار جلسه بعد تعیین می‌شود. به‌علاوه در صورت لزوم و با دریافت پیشنهاد از هیأت مدیره یا دستورات شورای‌عالی، منشی شورا می‌تواند با هماهنگی رئیس شورا، موارد جدید را در دستورکار قرار دهد.
  4. ریاست جلسات شورا، به‌عهده رئیس و در غیاب وی به‌عهده نایب رئیس شورا است.
  5. جلسات شورا با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات و مصوبات آن با نظر موافق حداقل 4 نفر از اعضا معتبر است.
  6. صورت‌جلسه تصمیمات و مصوبات شورا که در همان جلسه توسط منشی تدوین و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد، توسط رئیس شورا جهت اطلاع و اجرا به هیأت مدیره ابلاغ می‌شود.

 

این آیین‌نامه در تاریخ 10/3/1395 به تصویب شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر رسانه‌های کانون رسید.

 

 

دانلود PDF آئین نامه