منو دسترسی
0%
مزایای عضویت
 • تحكیم ارتباط دانش آموختگان دانشكده فنی
 • برقراری ارتباط بین نسلهای مختلف فارغ التحصیل
 • برقراری تماس با دوستان و هم دانشكده ای ها در سراسر جهان
 • اطلاع از اخبار و رویدادهای دانشكده فنی در سالهای پس از فارغ التحصیلی
 • امكان استفاده از خدمات كانون برای دستبیابی به فرصت های شغلی ارائه شده شتوسط شركت‌‌ها
 • داشتن پست الكترونیكی رایگان در سایت كانون، دریافت اطلاعیه ها و پیام نامه ها‌ی كانون توسط پست الكترونیك
 • استفاده از برنامه های فرهنگی كانون( موسیقی، اكران فیلم و...)
 • شركت در سفرهای سیاحتی و گلگشت ها
 • شركت در برنامه های ورزشی( كوهنوردی، فوتبال و...)
 • شركت در بازدید پروژه‌های بزرگ صنعت كشور
 • امكان استفاده از بیمه های تكمیلی درمان
 •  استفاده از تسهیلات ویژه كانون در ارتباط با مراكز ورزشی، باشگاهها، مراكز خرید و...
 • اعضاى فارغ التحصيل ،سال فارغ التحصيلى( بدون در نظر گرفتن ماه) و سال بعد از آن از پرداخت حق عضويت معاف مى‌باشند.
 • سه سال بعد از فارغ التحصيلى نيز پرداخت حق عضويت بصورت نيم بها ميباشد.
 • ميزان حق عضويت پرداختى سال جارى(1398)،  1/000/000 ريال ميباشد.
 • همچنين به اطلاع مي رساند مي توانيد جهت دريافت كارت عضويت بامدت اعتبار چند ساله نيز اقدام فرماييد. در اين صورت حق عضويت سالهاى آتى بر مبناى سال جارى محاسبه و دريافت و كارت عضويت شما با مدت اعتبار چند ساله يا برابر حق عضويت پرداختى صادر خواهد شد.
 • اعضاى دانشجو از پرداخت حق عضويت معاف هستند.