0
منو دسترسی
بازدیدهای علمی

آخرین اخبار مرتبط با بازدیدهای علمی

1397/11/13 در ساعت 10:00:00

بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری قم

اعضای کانون و همراهانشان پنج‌شنبه 11 بهمن 97 از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شماره ٣ قم بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری قم
0%