0
منو دسترسی
برگ هایی از تاریخ

برگ‌هایی از تاریخ

"برگ‌هایی از تاریخ" سال‌هاست از چشمان بسیاری پنهان مانده و یا از خاطره‌ها محو گشته­ اند. در راستای حفظ و معرفی تاریخ دانشکده فنی پروژه‌های تاریخ پژوهشی دانشکده فنی (تاریخ شفاهی دانشکده فنی، تاریخ تحلیلی و توصیفی دانشکده فنی و تاریخ تصویری دانشکده فنی) که کندوکاو گسترده­ ای در اسناد و مدارک گذشته و مقالات و اخبار قدیمی را به همراه داشته است در حال اجرا می­باشد.

 


در این جریان در لا به­ لای این اوراق به مطالب بسیار جالب توجهی بر­می‌خوریم که بازخوانی آنها برای همگان خالی از لطف نخواهد بود. مواردی که خارج از بار نوستالژیک­شان، نگاهی ژرف‌تر به آنها می‌تواند همچون چراغی، روشنگر راه آینده باشد. از این رو به بهانه هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی برآنیم تا برخی از این موارد را در این بخش سایت منتشر نمائیم.
از همه استادان، کارکنان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشکده فنی که به اسناد، مدارک و یا تصاویر ارزشمندی در خصوص دانشکده فنی و اعضای خانواده بزرگ فنی دسترسی دارند درخواست داریم که با اشتراک گذاشتن این منابع، به غنای هرچه بیشتر مجموعه‌های در حال گردآوری کانون بیافزایند.

0%