0
منو دسترسی
جدیدترین شماره خبرنامه

جدیدترین شماره خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سال بیست و هشتم - زمستان 1397

شماره های 215 تا جلد خبرنامه زمستان 1397 کانون فنی214

 

آنچه در این شماره می خوانید:

کانون
بررسی روند تحولات اقتصادی کشور و نقش اتاق بازرگانی...................................................... 3
توانمندی برای کاهش آثار مخاطرات و انعطا فپذیری در برابر مشکلات................................. 8
چل هنشینی اعضای کانون........................................................................................................... 14
فعالی تها و تصمیمات هیات مدیره در پاییز 139 7 .................................................................. 17
فعالی تهای کمیت ههای کانون در پاییز 139 7 .......................................................................... 18
نشس تهای مشترک کمیته معدن با هیات رییسه دانشکده معدن........................................ 20
شب خاطره مهندسی شیمی دانشکده فنی................................................................................ 23
آشنایی مهندسان با فرص تهای کسب و کار در بازارهای مالی............................................... 24
کسب و کارهای نوین در صنعت ساختمان................................................................................. 28
بازدید از معادن منگنز ونارچ قم.................................................................................................... 34
گفت و گو
گفت وگو با مهندس منوچهر احتشامی .............................................................................. 36
هرچه دارم همه از دولت فنی دارم
دانشکده فنی
برگزاری آیین ورودی نودانشجویان دانشکده فنی.............................................................. 44
وسیله ای که دویدن را تندتر و آسان تر می کند................................................................... 46
.
بنیاد علمی آموزشی قلم چی.......................................................................... 48
خانواده فنی
نگاهی به صنعت فولاد ایران................................................................................................. 52
قهرمانی مهندس فتاپور در مسابقات شنای بزرگسالان..................................................... 56
گردهمایی مهندسان عمران 63 فنی در گیلان.................................................................. 56
حامیان خبرنامه کانون....................................................................................

 

 

 

دانلود  PDF جدیدترین شماره خبرنامه کانون

0%