0
منو دسترسی
رزومه نامزدهای انتخابات کمیته های کانون

قابل توجه اعضای محترم کانون فنی

در این صفحه، صرفا لیست نامزدهای انتخابات کمیته های تخصصی کانون برای اطلاع شما قرار گرفته است.

 

برای شرکت در انتخابات باید وارد پروفایل کاربری خود شوید.

 

در منوی سمت راست پروفایل، متناسب با رشته تحصیلی خود، نام کمیته تخصصی مرتبط را خواهید دید.

اسامی نامزدهای کمیته مهندسی عمران

نام و تحصیلات تصویر لینک رزومه

کوروس اطاعتی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1368

  مشاهده  رزومه

رضا اکبری

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1387

مشاهده  رزومه

زینب حاجی حسینی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1386

مشاهده  رزومه

حیدر سلیمی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1372

مشاهده  رزومه

محمد حسین طالب پور

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1392

مشاهده  رزومه

سید علی طالقانی اصفهانی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1383

مشاهده  رزومه

آریو برزن عباسی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1392

مشاهده  رزومه

ناهید عطارچیان

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1383

مشاهده  رزومه

شهزاد علیزاده

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1372

مشاهده  رزومه

احمد فتحعلیان

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1375

مشاهده  رزومه

امیر قناعی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1371

مشاهده  رزومه

مصطفی کارگر

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1371

مشاهده  رزومه

مهران متحدیان

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1396

مشاهده  رزومه

فرزاد معماری

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1396

مشاهده  رزومه

 

اسامی نامزدهای کمیته مهندسی مکانیک

نام و تحصیلات تصویر لینک رزومه

سید اسفندیار احمدی راد

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1386

مشاهده رزومه

جواد بختیاری

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1353

مشاهده رزومه

سیاوش پیران

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1361

مشاهده رزومه

اصغرآقا  صفایی

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1355

مشاهده رزومه

سعیدرضا فرزانه

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1386

مشاهده رزومه

بابک قائم مقامیان

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1375

مشاهده رزومه

علی نعمت اللهی

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1354

مشاهده رزومه

محسن مهری

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1375

مشاهده رزومه

 

اسامی نامزدهای کمیته مهندسی نقشه برداری

نام و تحصیلات تصویر لینک رزومه

رضا بیابانی اردکانی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

سید مرتضی حجازی دینان

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

سعید حمیدزاده مشهدی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه

 

0%