0
منو دسترسی
رزومه نامزدهای انتخابات کمیته های کانون

قابل توجه اعضای محترم کانون فنی

در این صفحه، صرفا لیست نامزدهای انتخابات کمیته های تخصصی کانون برای اطلاع شما قرار گرفته است.

 

برای شرکت در انتخابات باید وارد پروفایل کاربری خود شوید.

 

در منوی سمت راست پروفایل، متناسب با رشته تحصیلی خود، نام کمیته تخصصی مرتبط را خواهید دید.

اسامی نامزدهای کمیته مهندسی نقشه برداری

نام و تحصیلات تصویر لینک رزومه

علیرضا اسدی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه

رضا بیابانی اردکانی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

سید مرتضی حجازی دینان

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

مهشید سادات حسینی

مهندسی عمران (نقشه برداری)

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

سعید حمیدزاده مشهدی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه

سیمین سادات میروهابی

مهندسی عمران (نقشه برداری)

فارغ التحصیلی 1388

مشاهده رزومه

حسین سرائی

مهندسی عمران (نقشه برداری)

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه

پژواک سلیمی

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1380

مشاهده رزومه

مجید کیاورز مقدم

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1381

مشاهده رزومه

سید حسن هاشمی اشکاء

مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه

 

0%