منو دسترسی
0%
1399/04/30 @Html.GetTextMultiLan(1239) 12:45:00

دانشگاه تهران همچنان صدرنشین دانشگاه‌های کشور است

بر اساس نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن ۲۰۲۰، دانشگاه تهران با افزایش رتبه در سه معیار «مرجعیت علمی»، «دیپلماسی علمی» و «دسترسی آزاد به انتشارات» همچنان صدرنشین دانشگاه‌های کشور است.

دانشگاه تهران همچنان صدرنشین دانشگاه‌های کشور است

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:

بر اساس نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن ۲۰۲۰، دانشگاه تهران با افزایش رتبه در سه معیار «مرجعیت علمی»، «دیپلماسی علمی» و «دسترسی آزاد به انتشارات» همچنان صدرنشین دانشگاه‌های کشور است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع یک هزار و ۱۷۶ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بوده است.
بر اساس این اعلام، دانشگاه تهران با افزایش رتبه در سه معیار مرجعیت علمی از رتبه ۱۵۶ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۴۰ در سال ۲۰۲۰، دیپلماسی علمی از رتبه ۲۱۲ در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۱ در سال ۲۰۲۰ و و دسترسی آزاد به انتشارات از رتبه ۲۱۲ در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۱ در سال ۲۰۲۰، همچنان صدرنشین دانشگاه‌های کشور است.
لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، دانشگاه‌های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.
این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است. معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص‌هایی چون مقالات ۱٪ برتر، مقالات ۵٪ برتر، مقالات ۱۰٪ برتر و مقالات ۵۰٪ برتر بهره گرفته است.

دانشگاه تهران ()
: